Konferencia Equip Bratislava 2018

 

Výmenné lístky

Slovenskí Mladí Praktici na Prekonferencii Svetovej konferencie všeobecného praktického lekárstva WONCA WORLD v Rio de Janeiro

 Slovenskí Mladí Praktici na Prekonferencii

 Svetovej konferencie všeobecného praktického lekárstva WONCA  WORLD

XXXVII. Výročná konferencia SSVPL

Štvrtok 13.10.2016  17.-18.00 hod  - workshop Mladí Praktici

Diskusia s prezidentom WONCA WORLD Michaelom Kiddom!!!

Slovenskí Mladí Praktici na VdGM Prekonferencii WONCA 2016 v Kodani

V dňoch 14.-15. júna 2016 sa na Fakulte Zdravotníctva a Medicínskych Vied (Panum) v

Kodani v Dánsku uskutočnila prekonferencia hnutia Vasco da Gama Movement ,

Stránky

Subscribe to Mladí praktici RSS