IX. jarná interaktívna konferencia apríl 2015 v Prahe