Slovenskí Mladí Praktici na VdGM Prekonferencii WONCA 2014 v Lisabone

MUDr. Ľudmila Resutíková, okres Veľký Krtíš,

špecializácia v odbore Všeobecné lekárstvo z roku 2013

 

V dňoch 1.-2. júla 2014 sa v kongresovom centre v Lisabone v Portugalsku uskutočnila

prekonferencia hnutia Vasco da Gama Movement pri príležitosti 10.výročia založenia

organizácie VdGM, združujúcej mladých všeobecných praktických lekárov do piatich rokov

po atestácii a lekárov zaradených v tomto odbore. Prekonferencia predchádzala 19.tej

európskej WONCA konferencii, ktorá prebehla na rovnakom mieste 2.-5. júla pod názvom

Nové cesty pre všeobecnú prax a rodinné lekárstvo.

Prekonferenciu otvárali slávnostné príhovory nesúce sa v duchu myšlienky „Plávajúc

moriami doteraz neprebádanými“ ,ktorá vystihovala aktivity organizácie mladých

praktických lekárov Vasco da Gama Movement od dní jej vzniku až po desiate

narodeniny. Mladým praktikom sa prihovoril prezident organizácie VdGM Harris Ligidakis

z Talianska a motivoval nás všetkých svojím nadšením, odhodlaním a chuťou aktívne

pracovať v prospech všeobecného lekárstva v duchu hesla: Mysli globálne,konaj

lokálne! Svoje otváracie príhovory predniesli tiež prezident Európskej WONCA Job

FM Metsemakers z Holandska , prezident Portugalskej asociácie všeobecného a

rodinného lekárstva Joao Sequeira Carlos a vzácny hosť prezident svetovej organizácie

všeobecných lekárov WONCA Michael Kidd z Austrálie.

Po slávnostnom otvorení prekonferencie sme sa my - mladí lekári rozdelili do jedenástich

skupín. Európska rada tvorená národnými delegátmi z európskych krajín a desať

medzinárodných diskusných skupín,kde tvorivo pracovali a debatovali na témy ako „Nové

cesty pre všeobecné a rodinné lekárstvo“, kde sa preberala napr. telemedicína. Iná

skupina vyzdvihovala vtipným a nápaditým spôsobom vidiecke všeobecné lekárstvo a

poukázala na čaro izolovaných všeobecných ambulancií, tak inšpiratívne až mal človek

chuť presne toto zažiť!

Z diskusií vzchádzali motivujúce myšlienky ako napr. „Inšpirujte sa , učte sa

jeden od druhého a malými krokmi meňte svet!“, čo nabádalo k medzinárodnej

spolupráci,výmene skúseností a zavádzaniu inovácií do praxe.

Do diskusných skupín boli zapojení aj traja slovenskí mladí praktici.

V medzinárodne skupine číslo dva pracovala mladá všeobecná lekárka Andrea Kyšková

z Bratislavy pod vedením britskej facilitátorky Claire Thomas. Formou brainstormingu sa

venovali manažmentu vo všeobecnom lekárstve,zavádzaniu noviniek do praxe, vyzdvihli

potrebu personalizovanej a komplexnej starostlivosti o pacienta a komunikácie s ním.

Nová mladá generácia všeobecných lekárov odprezentovala svoje nápady v skupine

prinášajúcej zmeny „Changemakers“ skutočne originálnym, vtipným a nápaditým videom.

Mladá kolegyňa Daniela Geljenová z Bratislavy sa zapojila do diskusnej skupiny číslo tri

organizovanej nemeckou facilitátorkou Ilse Hellemann. Ich hlavná téma bola komunikácia

a problémy v komunikácii medzi lekárom a pacientom, lekármi navzájom, lekármi a

poisťovňami, médiami atď. Hladali riešenia každý jeden pre svoju krajinu. Daniela hodnotí

diskusiu veľmi pozitívne, nakoľko má teraz lepši rozhľad, čo sa deje v iných krajinách, s

akými problémami sa stretávajú. Spoločne hľadali riešenia a zhodli sa na tom, že čo sa

týka Slovenska, nutne potrebuje legislatívne zmeny na to, aby aj všeobecní lekári mali

dostatok kompetencií „riešiť“ a liečiť svojich pacientov bez preskripčných a indikačných

obmedzení v takom enormnom rozsahu ako to je teraz...Podľa Daniely Geljenovej v

porovnaní s ostatnými krajinami, Slovensko má najmenej kompetencií pre všeobecných

lekárov, pretože nie sú považovaní za špecialistov ako je to v zahraničí, čo je chyba.

Kolega Štefan Krnáč pôsobiaci v Hriňovej a Banskej Bystrici aktívne diskutoval v skupine

číslo sedem na tému zdravotnej starostlivosti poskytovanej v primárnom kontakte.

Národným delegátom Slovenska v Európskej rade VdGM som bola ako predsedníčka

Mladých Praktikov Slovenska ja – Ľudmila Resutíková, mladá všeobecná lekárka z okresu

Veľký Krtíš, zo všeobecnej ambulancie v obci Želovce.

 Pred kolegami z Európskej rady a nezávislými pozorovateľmi som predniesla ročnú

správu o fungovaní organizácie Mladých Praktikov na Slovensku,ktorej vedenie

som v apríli 2014 prevzala od našej zakladateľky Lenky Bachratej z Bratislavy. Pri

prezentácii som sa zamerala na potrebu získania a motivácie mladých lekárov do

odboru všeobecného lekárstva napr. aj formou webovej prezentácie naších lokálnych

i medzinárodných aktivít a zviditeľnenia možnosti výmenných pobytov cestou hnutia

VdGM. V Holandsku zhrnuli propagáciu všeobecného lekárstva medzi mladými

jednoduchou vyzývavou vetou „Make the general practice sexy!“ ,čo asi nepotrebuje

preklad :-)

 Po vypočutí a prediskutovaní inšpiratívnych prezentácií všetkých kolegov prišli na rad

ďalšie povinnosti, vrátane voľby nového výkonného výboru hnutia Vasco da Gama

Movement, odhlasovania miesta konania Fóra VdGM 2015 vo februári v írskom Dubline,či

prekonferencie VdGM 2015 v tureckom Istanbule . Najdôležitejšou voľbou bol nový

prezident VdGM, ktorým sa stal veľmi aktívny charizmatický rodinný lekár z Írska Peter

Sloane. Peter prevzal štafetu od posledného prezidenta Taliana Harrisa Ligidakisa, ktorý

dynamicky pracoval s nadšením,entuziazmom a chuťou robiť veci inak a lepšie, čo sa mu

nepochybne podarilo.

 Európska rada a výkonný výbor VdGM rozšírili medzi všetkých ostatných mladých

lekárov na prekonferencii 2014 „VdGM Lisabonský Vírus 2014“ , ktorý všetkých nakazil

neskutočným nadšením a chuťou meniť veci k lepšiemu a skúsiť to inak. A tak sme všetci

pri záverečnej prezentácii s hudbou vstali, tlieskali, tancovali ..... a odniesli si z auditória

množstvo energie a inšpirácie do práce. Presne podľa hesla „ Mysli globálne, konaj

lokálne!“

 Tieto emotívne zážitky z prekonferencie i mnohé odborné informácie z konferencie

WONCA 2014 sme ako mladí lekári mohli získať len vďaka podpore SSVPL SLS.

S priateľským pozdravom MUDr. Ľudmila Resutíková,

Predsedníčka Mladých Praktikov Slovenska

Kontakt: mladi.obvodaci@gmail.com

Web: http://www.mladipraktici.estranky.sk/

Facebook ://wwwhttps.facebook.com/pages/Mladí-praktici/199074443636182