WORKSHOP Mladý praktik Nazri oknom do sveta

Dňa 17. 10. 2014  sa uskutočnil na XXXV. Výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách workshop Mladých praktikov s názvom Mladý praktik nazri oknom do sveta.  Program bol vyplnený prednáškou predsedníčky Mladých praktikov Ľudmilou Resutíkovou o Zahraničných výmenných pobytov Vasco da Gama Movement a premietla nám aj video od Dr.Solveig Carmienke z Nemecka - víťazky Hippokratovej ceny pre najlepší výmenný pobyt VdGM. Ďalej tam vystúpila Dr. Geljenová Daniela s prezentáciou Pálivé témy pre mladých praktikov doma i v zahraničí a nakoniec nám Dr. Kyšková -Michalková premietla video- prezentáciu Changemakers - mladí praktici prinášajú zmenu, nová inicitíva mladých praktikov vo svete.
Tu si môžete sami pozrieť vybraný program:
 
 
 
Dr. Kyšková -Michalková Andrea : Changemakers - mladí praktici prinášajú zmenu- video: