Kurz myoskeletálnej medicíny pre lekárov prvého kontaktu aj špecialistov - Brno 2011

Vážení záujemcovia o myoskeletálnu medicínu, vzhľadom na množstvo záujemcov o informácie si dovoľujem zaradiť sem širšiu informáciu o kurze priamo od MUDr. Toppischovej, ktorá je lektorkou kurzu. 

Kurs myoskeletální medicíny Brno

"Kurz je určen všem lékařům, kteří chtějí a potřebují pro svou praxi znát základy diagnostiky a terapie funkčních pohybových poruch, které tvoří cca 80% všech bolestivých poruch pohybového ústrojí. Zejména je vhodný a přínosný pro praktické lékaře či pro lékaře v přípravě pro tento obor,dále je vhodný pro lékaře oboru neurologie, ortopedie, revmatologie,rehabilitace.
Kurz je koncipován dle vzorového kurzu zakladatele myoskeletální mediciny jak v ČR tak ve světě- prof.MUDr K.Lewita.
Kurz vedu já jako žačka prof.Lewita , jsem nositelka certifikátu Učitel myoskeletální mediciny- což Vám zajišťuje, že kurz je uznáván v celé EU.
Kurz se koná v NCONZO Brno, což je akreditační pracoviště pro výuku, to Vám také zajišťuje plné uznání kurzu po odborné stránce.
Kurz je dlouhodobý, je sestaven z 8 částí, jak je určeno prof.Lewitem. Kurz se koná víkendovou formou/ začátek každé části je v pátek ve 14 hodin , ukončen v sobotu v podvečer/.
Kurz je ukončen  závěrečnou zkouškou, dostanete osvědčení z akreditovaného pracoviště.
Cenu kurzu určuje pořadatel, tj. akreditační pracoviště Brno / je v něm zahrnuta výuka, studijní materiály, pronájem prostor , veškeré technické vybavení k výuce a zahrnuje i sobotní oběd/. Cena za první 2 části, které se konají na podzim  2011 je stanovena na 7 000 Kč. Data podzimní části jsou: 21.- 22.10. a  2.-3.12. Data částí v r.2012 se účastníci dozví  při zahájení kurzu."

 

                                                                   MUDr Miriam Toppischová
                                                                lektorka myoskeletální mediciny

 

Tu je link na stránku Společnosti Myoskeletální medicíny, kde môžete získať ďalšie informácie ohľadne prihlasovania. 

http://camelot3.lf2.cuni.cz/smutnazu/myoskelet/akce_vzdelavaci.htm