Slovenskí Mladí Praktici na VdGM Prekonferencii WONCA 2016 v Kodani

V dňoch 14.-15. júna 2016 sa na Fakulte Zdravotníctva a Medicínskych Vied (Panum) v

Kodani v Dánsku uskutočnila prekonferencia hnutia Vasco da Gama Movement ,

združujúceho mladých európskych všeobecných praktických lekárov do piatich rokov po

atestácii a lekárov zaradených v tomto odbore. Prekonferencia predchádzala 21.

európskej WONCA konferencii, ktorá prebehla v kongresovom centre Bella Center 15.-

18.júna 2016 pod heslom „ Rodinní lekári s hlavami a srdciami“.

Prekonferenciu otvárali slávnostné príhovory nesúce sa v duchu myšlienky „GPTOPIA“

utópia všeobecného lekárstva budúcnosti – od dystopie k eutópii.

Mladým praktikom sa prihovoril prezident organizácie VdGM Dr.Peter A Sloane z Írska a

motivoval nás všetkých svojím odhodlaním a chuťou aktívne pracovať v prospech

všeobecného lekárstva. Hlavnou témou bola zmena „ Pokrok je nemožný bez zmeny. A

kto nedokáže zmeniť svoje myslenie, nedokáže zmeniť nič.“

Svoje otváracie príhovory predniesli tiež prezident Európskej WONCA Job FM

Metsemakers z Holandska ,prezident svetovej organizácie všeobecných lekárov WONCA

Michael Kidd z Austrálie, predseda dánskej Organzácie praktických lekárov Dr.Christian

Freitag.

K úspechom hnutia VdGM mladým lekárom zablahoželal prezident hostiteľského

organizačného výboru Roar Maagaard,vyzdvihol úlohu prekonferencií VdGM vo výchove

budúcich lídrov s medzinárodným prehľadom. A pripomenul nám motto konferencie

WONCA EUROPE 2016 „ Cudzinec je len kolega,ktorého ste ešte nestretli.“

Po slávnostnom otvorení prekonferencie sme sa my - mladí lekári rozdelili do ôsmich

skupín. Európska rada VdGM tvorená národnými delegátmi z európskych krajín a sedem

medzinárodných pracovných skupín.

V štyroch skupinách kolegovia tvorivo debatovali na témy ako Medzinárodné zdravie ,

Vidiecke lekárstvo, Kvalita zdravotnej starostlivosti o pacientov s chronickými ochoreniami

, Elektronická komunikácia a internetová medicína. Závery debát boli prijaté ako rezolúcia

GPTOPIE.

VdGM v spolupráci s WONCA (Svetová organizácia všeobecného lekárstva) pripravila

pre mladých lekárov ďalšie 3 workshopy, pracovné skupiny, kde sa učili napr. Ako byť

lídrom alebo boli zasvätený do tajov témy Výskumu v primárnom kontakte. Dôležité

miesto mal aj workshop Násilie v rodine, ktorého závery tiež obohatili rezolúciu GPTOPIE.

Slovensko malo zastúpenie v pracovnej skupine Elektronická komunikácia a internetová

medicína. Do aktívnej tvorivej činnosti a plodných debát sa zapojila MUDr. Andrea

Kyšková – Michalková, mladá praktička z Bratislavy, novovymenovaná národná

koordinátorka výmenných pobytov Slovenska. Napriek vyzdvihnutiu pozitív mnohých

výdobytkov modernej doby v starostlivosti o pacienta, záverom workshopu bola predsa len

nenahraditeľnosť osobného vzťahu lekára s pacientom! Doktorka Kyšková – Michalková

svoje vedomosti využije nepochybne nielen vo vlastnej lekárskej praxi, ale ich bude aj

ďalej šíriť ako administrátorka internetovej webovej stránky slovenských Mladých

Praktikov (www.mladipraktici.sk)

 

V Európskej Rade hnutia Vasco da Gama Movement som ako národná reprezentantka

Slovenska vystupovala ja MUDr. Ľudmila Resutíková. V Kodani dostala Európska Rada

úplne nový šat, na základe podnetov z minulých rokov sa pomerne strnulé teleso zmenilo

na aktívnu tvorivú dielňu,usporiadanú do pracovných skupín, kde sme sa všetci aktívne

vyjadrovali k fungovaniu, štruktúre,organizácii ,financovaniu a smerovaniu hnutia VdGM.

Najdôležitejšou úlohou bola voľba prezidenta VdGM. Kandidáti boli dvaja, boli výborne

pripravení, s kvalitnými skúsenoťami a podporou členov Európskej Rady . Mladý praktik z

Portugalska člen výkonného výboru VdGM Luis de Pinho-Costa a charizmatická

dlhoročne aktívna mladá praktička Claire Marie Thomas zo Spojeného Kráľovstva, ktorá

svojím motivačným prejavom presvedčila väčšinu Európskej rady a získala tak post

novozvolenej prezidentky VdGM (President Elect VdGM).

Claire uzavrela trojicu žien novozvolených prezidentiek, ktoré čoskoro aktívne prevezmú

svoje funkcie. Sú to Amanda Howe ako President-Elect Wonca WORLD, Anna Stavdal

ako President-Elect Wonca EUROPE a napokon Claire Marie Thomas ako President-Elect

VdGM.

Všetky tri dámy pôsobia motivujúco a aktívne,majú silné osobné vyžarovanie, no

zostávajú stále pevne nohami na zemi. Aj Amanda Howe je príjemná skúsená kolegyňa, s

ktorou sa môžete porozprávať napr. cestou autobusom na prekonferenciu, ako sa to stalo

nám s kolegyňou Andreou. Môžete sa dozvedieť ,že Anna Stavdal sa kedysi aktívne

venovala tancu. Alebo môžete debatovať s Claire Marie Thomas o jej dobrovoľníckej práci

lekárky v Ugande.

A ako? Staňte sa aktívnym mladým praktikom,ukážte svoj talent! Kontaktujte nás na

adrese mladi.obvodaci@gmail.com alebo sa registrujte cez webovú stránku

www.mladipraktici.sk, prídite na workshop slovenských Mladých Praktikov na výročnej

konferencii SSVPL v Starom Smokovci 13.10.2016 a dajte o sebe vedieť. Chceme Vás

spoznať a podporiť Vašu dobrovoľnú aktivitu.

Slovensko bude vďaka neúnavnej aktívnej práci SSVPL hostiteľskou krajinou

Európskej Konferencie WONCA 2019 v Bratislave a slovenskí Mladí Praktici dostanú

príležitosť privítať kolegov z Európy na prekonferencii VdGM 2019!

Tak ako prekonferencia VdGM i konferencia WONCA v Kodani obohatila a inšpirovala

svojím odborným programom nás vďaka podpore SSVPL, chceme aj my šíriť pozitívnu

motiváciu pre mladých všeobecných lekárov na Slovensku a postupne dosahovať ciele

GPTOPIE - eutopie všeobecného lekárstva. Konať pri tom v rozumnej rovnováhe hlavy a

srdca!

S priateľským pozdravom

MUDr. Ľudmila Resutíková,všeobecná lekárka

predsedníčka slovenských Mladých Praktikov – odbornej sekcie SSVPL (Slovenskej

Spoločnosti Všeobecného Praktického Lekárstva)

 

Kontakt: mladi.obvodaci@gmail.com

Web: http://www.mladipraktici.sk/

Facebook : Mladí Praktici Slovensko