Slovenskí Mladí Praktici na Prekonferencii Svetovej konferencie všeobecného praktického lekárstva WONCA WORLD v Rio de Janeiro

 Slovenskí Mladí Praktici na Prekonferencii

 Svetovej konferencie všeobecného praktického lekárstva WONCA  WORLD

 v Rio de Janeiro

 

   Dňa 1.a 2. novembra 2016 sa v Brazílii v Rio de Janeiro uskutočnila Prekonferencia WONCA WORLD (Svetová organizácia všeobecného praktického lekárstva), kde sa stretli zástupcovia mladých všeobecných praktických lekárov z krajín celého sveta.

 

  Slovensko malo vďaka podpore SSVPL ( Slovenskej Spoločnosti Všeobecného Praktického lekárstva)  tiež svoje zastúpenie.  Možnosť prezentovať Slovenskú republiku a celosvetovú komunitu mladých lekárov pozvať na Európsku konferenciu všeobecného praktického lekárstva do Bratislavy v roku 2019 dostali MUDr. Ľudmila Resutíková  a MUDr. Andrea Kyšková-Michalková.

 

   Po otvorení prekonferencie sme mali možnosť spoznať zástupcov jednotlivých regionálnych hnutí mladých všeobecných lekárov.

  Hnutie mladých lekárov Al Razi z regiónu Východného Stredomoria reprezentovala doktorka  Nagwa Nashat Hegazy z Egypta a priblížala nám ich ciele a dosiahnuté úspechy.

 

Druhú prezentáciu mala ďalšia aktívna mladá praktička novozvolená prezidentka európskeho hnutia Vasco da Gama  doktorka Claire Marie Thomas zo Spojeného Kráľovska,ktorá jasne vysvetlila štruktúru hnutia,kde sú začlenení aj slovenskí Mladí Praktici. Spomenula dve najdôležitejšie aktivity organizované hnutím VdGM – Fórum VdGM, ktoré bude v apríli 2017 v Štrasburgu a Prekonferenciu WONCA EUROPE, ktorá sa v roku 2017 uskutoční v júni v Prahe.

Claire nezabudla spomenúť povestný VdGM vírus, ktorý sa už od roku 2014 šíri z Lisabonu po celej Európe a postupne mu podlieha stále väčšie a väčšie množstvo mladých praktikov.

 

Hnutie Polaris z regiónu Severnej Ameriky  je najmladším hnutím, bolo založené 19.mája 2014  počas Svetového dňa radinného lekárstva. Jeho aktuálnym prezidentom je Kyle Hoedebecke.

 

Región Afriky nám priblížil reprezentant AfriWON Kayode Alao aj so všetkým výzvami, ktoré so sebou práca mladého praktika v Afrike prináša.

 

Veľmi originálne pôsobil reprezentant hnutia RAJAKUMAR z regiónu Ázie a Tichomoria Shin Yoshida oblečený v japonskom národnom odeve sršiaci vtipom a šíriaci množstvo optimizmu a pozitívnej energie.

   

Prezentácia regiónu Južnej Ázie bola podaná stručne,ale výstižne a umožnila nám, rýchlo sa zo

zoznámiť sa s hnutím Spice Route.

 

    Na záver k nám prehovorili viacerí reprezentanti hnutia Waynaka z Južnej Ameriky. Medzi nimi aj sympatická Andrea de Angulo z Kolumbie, ktorá je aktuálnou prezidentkou hnutia.

 

    Keď už sme spoznali jednotlivé organizácie dostal slovo doktor Raman Kumar z Indie zástupca mladých všeobecných praktikov vo výkonnom výbore WONCA WORLD,ktorého myšlienka mi utkvela v pamäti. „Mladí praktici nie sú len budúcnosťou medicíny, sme prítomnosťou, teraz sme tu a teraz konáme!“

  

Áno,  tak sme aj konali, v pracovných skupinách sme diskutovali horúce témy naších  krajín.

Na moje prekvapenie v Japonsku majú akútny nedostatok mladých všeobecných praktikov, v Kolumbii sa špecializuje v  našom odbore len zlomok lekárov a pracujú bez atestácie, v Nigérii je absolútny nedostatok praktikov na vidieku a mladí lekári z miest si tam chodia len  privyrobiť, žiadny  lekár tam nechce zostať a pracovať natrvalo. Áno, problematika nedostatku praktikov na vidieku je aktuálna dokonca v Luxembursku.

 

Ja som aktívne prezentovala Slovensko v mene SSVPL ako usporiadeteľskú krajinu WONCA EUROPE 2019 a informácie o všeobecnom lekárstve a počte lekárov u nás kolegov skôr príjemne prekvapili.

 

No hovorilo sa predovšetkým o pálčivých témach každej krajiny:

 

Hlavne vďaka rezidentskému programu dostali mladí lekári u nás možnosť vzdelávať sa v odbore a už v roku 2017 majú atestovať prví absolventi. Ešte donedávna  museli bojovať na vlastnú päsť, aby sa nakoniec vôbec dostali k pracovnému miestu, zaradeniu do odboru, o povinných cirkuláciách ani nehovoriac. Jednou z diskutovaných tém zostáva zabezpečiť na Slovensku podmienky na odstúpenie praxe,napríklad výhodnými pôžičkami, aby si mladí kolegovia mohli dovoliť prebrať prax od staršieho praktika za podmienok prijateľných pre obe strany.  Verím, že každého staršieho kolegu by viac potešilo nájsť alebo vychovať si svojho nástupcu než zanechať polorozpadnutý obvod bez lekára alebo odovzdať nejakej beztvárej firme, ktorá si už zamestnanca a zisk nepochybne nájde.  Pálčivý je tiež problém vidieckych praxí, veď je nemysliteľné aby sa muselo za lekárom primárneho kontaktu dochádzať 30 a viac kilometrov, preto ich treba zatraktívniť systémovo, aby mladý lekár do komunity prišiel.

 

 

  Druhý deň prekonferencie  otváral v optimistickom duchu príhovor Prof. Michaela Kidda prezidenta WONCA WORLD, ktorý si zaspomínal na svoju prvú svetovú prekonferenciu  v Izraele v roku 1989 a motivoval svojím životným príbehom mladých lekárov do aktívnej práce. 

   Slovenskí mladí praktici mali možnosť sa s  Prof. Kiddom zoznámiť a diskutovať na aktuálne témy už v predstihu v októbri  2016 na konferencii  SSVPL vo Vysokých Tatrách, kedy nás pán prezident poctil účasťou na našom workshope.

 

 Po motivačnom  príhovore plnom pozitívnej energie nasledovala aktívna práca v pracovných skupinách  - workshopoch.

  Ja som sa zúčastnila workshopu, ktorý viedla Claire Marie Thomas – naša novozvolená prezidentka VdGM. Venovali sme sa skupinovo problematike vodcovstva  a vlastnou prácou sme vytvorili profil ideálneho lídra vo všeobecnom praktickom lekárstve. Lebo každý všeobecný praktik je lídrom – vedie svoju prax, svojích zamestnancov a predovšetkým svojích pacientov. Medzinárodná skupina sa vyjadrovala v podobnom duchu – ideály sa výrazne nelíšia vo Švajčiarsku, Malajzii,Japonsku, Bolívii, na Slovensku, v Turecku či v Spojenom Kráľovstve.

  Dostala som tiež možnosť prezentovať závery z našej práce pred medzinárodným publikom, čo bola nepochybne obohacujúca skúsenosť. 

Podobne ňou bol aj príhovor Amandy Howe zo Spojeného Kráľovstva , novozvolenej prezidentky WONCA WORLD, či deklarácia prijatá svetovým hnutím mladých lekárov.

  

    Svetová prekonferencia vo mne zanechala množstvo dojmov, budem robiť všetko preto, aby som skúsenosti zúročila pri organizácii prekonferencie WONCA EUROPE 2019 v Bratislave, kde slovenskí Mladí Praktici privítajú svojich zahraničných kolegov.

 

S priateľským pozdravom MUDr. Ľudmila Resutíková,

všeobecná lekárka,

predsedníčka slovenských Mladých Praktikov – pracovnej skupiny SSVPL (Slovenskej Spoločnosti Všeobecného Praktického lekárstva)

 

 

 

 

Slovenskí Mladí Praktici na Svetovej Rade WONCA WORLD v Rio De Janeiro 

 

Ako mladá praktička som mala tú česť pozrieť sa na prácu Svetovej Rady organizácie WONCA v Rio de Janeiro v novembri  2016. Nevedela som, čo mám očkávať a tak som radšej neočkavala nič a tešila som sa na čokolvek čo príde. Úprimne musím povedať, že som bola zaskočena od začiatku ako prívetivo a otvorene sa správali starší lekári voči sebe, mnohí z nich sú profesori, či docenti, významné osobnosti všeobecného praktického (rodinného)lekárstva a  je pre mňa úžasný zažitok ako prijimajú nových neznámych kolegov.

 Sami lekári sa odvážili ma pozdraviť, predstaviť sa a spýtať sa na moje poslanie v Svetovej Rade. Vysvetľovala som , že som mladá praktička a že v roku 2019 organizujeme Európsku Woncu v Bratislave a  tešíme sa na nich, keď nás prídu pozrieť a podporiť, do našej malej, ale za to velmi srdečnej krajiny.

Rozprávala som sa tam s lekármi napr z USA, Anglicka, Turecka a Bahrajnu o situácii všeobecného lekárstva na Slovensku a ako veľmi naliehavo potrebujeme pomoc a podporu našich kolegov zo zahraničia. Veľmi ma tešil záujem lekárov o našu krajinu. Aj napriek tomu, že som mladá lekárka, nemala som pocit žiadnej podradnosti alebo nedostatku rešpektu zo strany starších lekárov.

 

Bolo zaujímavé sledovať prácu všeobecných praktikov na svetovej úrovni, ako riešia globálne problémy nielen v zdravotníctve, ale snažia sa podporiť zdravie celej planéty, vrátane problémov životného prostredia, nezamestnanosti, imigračnej politiky atď. A čo ma takisto velmi teší je veľký záujem  Svetovej rady o podporu a posilnenie postavenia mladých lekárov , čoho príkladom je zastúpenie vo výkonnom výbore  Wonca World  a to od roku 2013, pričom tento rok si ako zastupújucu reprezentantku na rok 2016-2018  zvolili šikovnú Anu Nunes Baratu z Portugalska, ktorá pozíciu  prebrala od Ramana Kumara z Indie.

 

Podarilo sa mi, byť tak trochu aj aktívnou súčasťou a podielať som sa aj na možnosti zahlasovať za budúcu konferenciu WONCA regiónu Východného Stredomoria, ktorú vyhralo Abu Dhabi na rok 2017 a  tiež za budúceho novozvoleného  prezidenta WONCA WORLD , ktorým sa stal  Donald Li  z Honk Kongu.

  Zažiť prácu svetovej organizácie WONCA je úžasný zážitok, obohacujúci a veľmi i nšpiratívny. Vyzerá to tak, že čím vyššie postavenie a vzdelanie lekára, tým väčšia pokora a otvorenosť, aspoň za našimi hranicami to určite platí.

 

Chcela som sa  podeliť aj o silné myšlienky a ciele,

ktoré  sú zhrnuté vo Vyhlásení WONCA Rio 2016

 

Svetová organizácia rodinných lekárov (WONCA) požaduje, aby všetky krajiny zvýšili počet rodinných lekárov, aby sa dosiahlo vysoko kvalitnej a komplexnej primárnej starostlivosti a všeobecného zdravotného pokrytia.

Účinné stratégie zahŕňajú:

-zvyšovať kvalifikáciu lekárov už pracujúcich v komunite;

-rozpoznávať všeobecné praktické resp. rodinné lekárstvo ako špecializáciu a zvýšiť akademický základ tejto disciplíny

-posilniť skúsenosti všetkých študentov medicíny vo  rodinnom lekárstve 

-aktívne náborovať ďalších absolventov do  vzdelávacích programov - Postgraduálne vzdelávanie;

-dať všetkým rodinným lekárom a členom svojich tímov zdroje vykonávať svoju prácu, uznať ich prínos, a zabezpečiť ich udržanie v pracovnom procese - to všetko s cieľom poskytovať vynikajúcu nákladovo-efektívnu starostlivosť orientovanú na pacienta.

S pozdravom MUDr. Andrea Kyšková – Michalková,

všeobecná lekárka,

NEC Slovakia – Mladí Praktici – SSVPL