Slovenskí Mladí Praktici na VdGM Prekonferencii WONCA 2016 v Kodani