Mladí Praktici na Prekonferencii Svetovej konferencie všeobecného praktického lekárstva WONCA WORLD v Rio de Janeiro