Mladý Praktik - byť či nebyť? MP na kongrese SSVPL SLS Smokovec, 2011

Účasť na našom workshope s názvom "Mladý Praktik - byť či nebyť?" bola tento rok opäť nie veľmi početná, ale o to plodnejšia. Za nižšiu účasť pravdepodobne mohli ako veľmi kvalitné odborné prezentácie, ktoré bežali paralelne, tak tiež načasovanie worshopu na takmer koniec kongresu. 

Ale napriek nepočetnému publiku sme s výsledkami nášho snaženia spokojní - príspevky našich hostí boli veľmi prínosné a diskusia veľmi podnetná. Veríme, že priami účastníci prenesú atmosféru worshopu aj na svojich kamarátov a známych, ktorí sa k nám následne tiež pridajú.

Priebeh workshopu 

Našimi vzácnymi hosťami bol náš notoricky obľúbený podporovateľ z radov Mladých Praktikov Českej Republiky MUDr. Norbert Král, ktorý nás opäť motivoval svojim entuziazmom a výbornou prezentáciou o úspechoch Mladých Praktikov v našej bratskej zemi.

Druhou vzácnou hosťkou bola sl. Tatiana Sláviková, ktorá nám z pozície členky výkonného výboru Slovenskej asociácie študentov medicíny prezentovala pohľad študentov na náš odbor a v podstate nulový zájem oň.

(Obe prezentácie sa pokúsime získať.)

V hlavnej prezentácii sme priblížili naše rozpaky zo súčasného stavu fungovania ako celého odboru VPL, tak aj zo zmysluplnosti existencie nášho združenia MP. Pohovorili sme o našej účasti na prekonferencii VDGM vo Varšave, o aktivitách VDGM a ich prínose pre slovenských Mladých Praktikov.

Prezentovali sme aktivity VDGM a WONCA a so záujmom sa stretli najmä ponuky na výmenné pobyty v rámci Hippokrates programu. Veľmi sa tešíme, že sme získali koordinátorku výmenného programu MUDr. Barbaru Galbiati, ktorá nám vďaka svojej multilingválnosti a nasadeniu určite výrazne uľahčí spoluprácu Slovenska so zahraničím.

Veľmi prínosná bola diskusia, ktorá sa točila do veľkej miery okolo spôsobu financovania praktickej prípravy VPL na atestáciu a v tomto pohľade nás veľmi optimisticky naladila. Dohodli sme sa, že sa pokúsime spustiť aktivity prostredníctvom regionálnych zástupcov, ktorí budú mať určite najväčšiu šancu získať pre nás lekárov zo svojho okolia, než keby sme to centralisticky riadili z Bratislavy.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, hodnotné príspevky a nadšenie pre spoločnú vec a dúfame, že čoskoro oslávime naše prvé spoločné úspechy.