Výročná konferencia všeobecných praktických lekárov v Tatrách

Pozývame Vás na Výročnú konferenciu všeobecných praktických lekárov v Tatrách, ktorá sa uskutoční 12.-14.Októbra 2017
 
Zároveň my, Slovenskí Mladí Praktici pozývame na náš tvorivý workshop 13.10.2017 o 14:30 hod. aj skúsených kolegov, ktorí by chceli spolupracovať s novopečenými všeobecnými praktikmi. 
Mladí praktici Vás všetkých tiež srdečne pozývajú aj na interaktívny seminár s názvom EKG - čo nemá uniknúť všeobecnému lekárovi pri jeho čítaní ?“
Pokiaľ spĺňate nasledujúce podmienky môžete sa BEZPLATNE zúčastniť na
Výročnej konferencii SSVPL:
Registrovaný slovenský Mladý Praktik zaradený do odboru všeobecné lekárstvo resp. do 5 r. po atestácii vo VL (nutné predložiť kópiu zaradenia do odboru z Univerzity alebo kópiu atestačného diplomu)
Registrovaný člen SSVPL (alebo vyplniť prihlášku pri registrácii)
 

ĎALŠIE VÝHODY ČLENSTVA MLADÝCH PRAKTIKOV

Aktívni členovia zapájajúci sa do odbornej sekcie Mladí Praktici majú možnosť získať bezplatnú účasť na medzinárodných fórach a konferenciách mladých všeobecných lekárov. A hlavne je to možnosť vyjadriť svoj názor a posunúť ho ďalej! Ak chceme zmenu, musíme sa k tomu postaviť aktívne.

   

REGISTRÁCIA:

K registrácii potrebujeme Vaše meno, korešpondenčnú adresu, miesto pôsobenia, rok zaradenia do VL, univerzitu zaradenia, prípadne zaradenie do rezidentského programu. Tieto informácie nám pošlite na našu mailovú adresu mladi.obvodaci@gmail.com. Pre čerpanie výhod členstva je potrebné stať sa členom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Vyplnenú PRIHLÁŠKU za člena SSVPL posielajte na adresu:

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL
Stredná 80, 821 04 Bratislava

Zaregistrujte sa aj na webovú stránku www.mladipraktici.sk. Registračný formulár vyplňte TU.
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na už spomenutú mailovú adresu mladi.obvodaci@gmail.com.

S priateľským pozdravom

MUDr. Ľudmila Resutíková,
predsedníčka slovenských Mladých praktikov - odbornej sekcie SSVPL (Slovenskej Spoločnosti Všeobecných Praktických Lekárov).