Rezidentský program je otvorený

Po vyhlásení výzvy na čerpanie finančných

Mladí Praktici na Facebooku

 Milí Mladí Praktici.

Odteraz môžme aktívne diskutovať formou sociálnej siete FACEBOOK. Poďte sa pozrieť a stlačte LIKE na facebookovej stránke MLADÍ PRAKTICI.

Stretnutie Mladych Praktikov v Smokovci október 2012

Milí Mladí Praktici,

 

VdGM prekonferencia a WONCA 2012 - Viedeň, júl 2012

Vážení a milí Mladí Praktici,

Kto môže byť školiteľom

KATEDRA VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA FZŠŠ SZU BRATISLAVA

Stránky

Subscribe to Mladí praktici RSS