mediweb

Kto sú Slovenskí mladí praktici?

5. október 2015 - Sme mladí lekári, zaradení do odboru všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do piatich rokov po atestácii.
Subscribe to RSS - mediweb